Detské jasle Mravček Trenčín

2% z dane pre Mravčeka

Pomôžte nám skvalitniť detské jasle Mravček darovaním 2% z dane!

Úvod » Informácie pre rodičov

Denný režim

Denný režim predstavuje základné fyziologické potreby detí, a to pravidelný príjem potravy, pobyt na čerstvom vzduchu, spánok, vhodné zamestnanie, ktoré napomáha rozvoju zmyslových a rozumových funkcii. Denný režim je prispôsobený osobitným potrebám každého dieťaťa.

7.00 Začiatok prevádzky
7.00 – 8.30 Príchod deti, hry, rozcvička, hygiena
8.30 – 8.45 Raňajky, hygiena
8.45 – 10.15 Výchovné, záujmové a pohybové aktivity
10.15 – 10.30 Desiata, hygiena
10.30 – 11.30 Pobyt vonku
11.30 – 12.15 Hygiena, obed, hygiena
12.15 – 14.30 Spánok
14.30 – 15.00 Hygiena, olovrant, hygiena
15.00 – 16.00 Záujmová a vzdelávacia činnosť, pohybové aktivity podľa počasia vnútri i vonku
16.00 – Koniec prevádzky

Čo si treba priniesť

  • pohodlné oblečenie do triedy
  • náhradné oblečenie
  • papučky
  • pyžamko
  • pršiplášť a gumáčiky v prípade nepriaznivého počasia
  • zubná kefka
  • plienky a obľúbenú značku sušeného mliečka

Všeobecné informácie

Nástup dieťaťa do jaslí najneskôr do 8:30 hod.

Všetko čo Vaše dieťa potrebuje

Detské jasličky Mravček na Sihoti