Detské jasle Mravček Trenčín

2% z dane pre Mravčeka

Pomôžte nám skvalitniť detské jasle Mravček darovaním 2% z dane!

Úvod » Fotogaléria

Pozrite sa ako to vyzerá v detských jasličkách Mravček.
Fotogaléria nášho interiéru a vychádzok do okolia na hrádzu, ihriská Sihoť III, Pred poľom, ulica Pod čerešňami.

Jasle Mravček v Trenčíne ponúkajú príjemné prostredie.

Fotky z našich dobrodružstiev si môžete pozrieť tu.

Všetko čo Vaše dieťa potrebuje

Detské jasličky Mravček na Sihoti