Detské jasle Mravček Trenčín

2% z dane pre Mravčeka

Pomôžte nám skvalitniť detské jasle Mravček darovaním 2% z dane!

Úvod » Flexistarostlivosť

Aktívny voľný čas pracujúcich rodičov
v kútiku MALÝ MRAVČEK

09/2018 – 08/2020

Dopytovo-orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Výška NFP 63 943,13 €

Sekcia fondov EÚ:

www.esf.gov.sk

www.ia.gov.sk

Všetko čo Vaše dieťa potrebuje

Detské jasličky Mravček na Sihoti