Detské jasle Mravček Trenčín

Našim škôlkarom prajeme dobré pani učiteľky a veľa nových priateľov.

Tradičná rozlúčková opekačka s Mravčekom

Tradičná rozlúčková opekačka s Mravčekom

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať.

Ďakujeme!

Kolektív detských jaslí Mravček