Detské jasle Mravček Trenčín

Milí rodičia,

s radosťou vám oznamujeme, že na základe rozhodnutia RÚVZ v Trenčíne zo dňa 18.2.2021 obnovujeme prevádzku jaslí pondelok 22.2.2021.

Tešíme sa na Vás.

S úctou,
Majka