Detské jasle Mravček Trenčín

Detské jasle Mravček Vás pozývajú dňa 24.februára 2017 o 15,30 hod. na maškarný ples.

Maškarný ples s Mravčekom

Program

  • nástup a predstavenie masiek detí a rodičov
  • nie voľný program
  • odmenenie najkrajších masiek
  • malé občerstvenie

Tešíme sa na Vás!