Detské jasle Mravček Trenčín

Občianske združenie MALÝ MRAVČEK ďakuje všetkým darcom 2% z dane, ktorí podporili touto cestou detské jasle MRAVČEK.

Vďaka Vašej podpore sa naše deti tešia na nové didaktické pomôcky pre výtvarné a pohybové aktivity.