Detské jasle Mravček Trenčín

2% z dane pre Mravčeka

Pomôžte nám skvalitniť detské jasle Mravček darovaním 2% z dane!

Úvod » Ceny

Celodenná starostlivosť

 • 330,00€ / mesiac

 • Stravné: 3,00€ / deň: raňajky, desiata, obed, olovrant

Poldenná starostlivosť

 • 200,00€ / mesiac

 • Stravné: 2,60€ / deň: raňajky, desiata, obed / obed, olovrant

Príležitostná starostlivosť

 • 3,50€ / hodina
 • Celodenná: 16,00€ / deň
 • Stravné: 3,00€ / deň: raňajky, desiata, obed, olovrant

Čo všetko je zahrnuté v cene školného

 • Uteráčiky, posteľná bielizeň, vlhké vreckovky, opaľovací krém, mydlo, zubná pasta, toaletný papier
 • 2-3 vzdelávacie aktivity realizované hravou formou
 • Výučba anglického jazyka hravou formou
 • Spotrebný materiál a pomôcky na tvorivú činnosť
 • Denne pobyt na čerstvom vzduchu
 • Zábavná angličtina každý utorok a štvrtok
 • Soľná jaskyňa každý druhý týždeň
 • Besiedky pre rodičov
 • Meninové oslavy – darček
 • Narodeninové oslavy – darček, torta

 

 • V cene nie sú zahrnuté plienky a krém na zadoček.

Čo všetko je zahrnuté v cene stravného

 • Raňajky , olovrant – najčastejšie chlieb alebo pečivo so zdravou nátierkou, zelenina
 • Desiata – čerstvé ovocie
 • Obed – polievka, hlavné jedlo, šalát, kompót
 • Pitný režim

V prípade rezervácie miesta pre nové dieťa účtujeme zálohu vo výške 50 €, ktorá bude započítaná do úhrady prvého mesačného poplatku. V prípade, že dieťa nenastúpi do zariadenia rezervačný poplatok sa nevracia.

Pre zárobkovo činných rodičov dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do výšky 280 € mesačne podľa zákona č. 561/2008 Z.z.

Všetko čo Vaše dieťa potrebuje

Detské jasličky Mravček na Sihoti